Geri

AKÇELİ BALLI GÜREŞ İHALESİ

AKÇELİ BALLI GÜREŞ İHALESİ

| 2020-09-17
Murat Kat
Murat Kat     

Bir belediyede etkinlikler kapsamında organizasyon düzenlemek için hizmet alımı ihalesi yapıyor. Buraya kadar her şey normal, zaten normal olan tek şey; ihalenin ismi.

Gelelim normal olmayan şeylere.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İhale Komisyonu başlıklı 6. Maddesinde; “Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.” denilmektedir ve bu görüldüğü üzere kanunun emredici hükümlerinden birisidir.

Ancak ilgili belediye kanun tanımazlığına devam ediyor, nasıl mı? İhale tarihinde komisyon üyelerinden asil ve yedek üye rapor alarak ihaleye katılmak istemiyor.

Ancak ihaleyi yapmayı kafasına koyan idare ihale saatinden yarım saat öncesinde yeni komisyon üyeleri görevlendirerek ihaleyi yapmakta ısrar ediyor. Yukarda bahsi geçen emredici hükmün nasıl göz ardı edildiğini ve iptal edilmesi gereken ihalenin neden ısrarla yapılmaya çalışıldığını az çok anlamışsınızdır.

Anlaşılmadıysa devam edeyim, nasıl ve neden sorularını biraz olsun yanıtlamaya çalışalım. İhaleden yarım saat önce alelacele toparlanan komisyon ihaleyi jet hızıyla onaylıyor ancak atladıkları mühim bir konu daha var üzerine ihale bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin sahte olduğu söyleniyor.

Tabi ihale başından beri kanunu tanımayan idarenin iş deneyim belgesinin sahte olup olmadığının çok bir önemi yok.

Bu arada ihale için sözleşme tutarı örneğin yaklaşık 500 bin TL iken yaklaşık maliyetimiz ise 400 bin küsur TL idarenin ihale için takdir ettiği parasal sınırında üzerinde bir ihale yapılıp geçiliyor.

Anormallikler burada da bitmiyor, ihaleye ilişkin teknik şartnamenin ödemeyle ilgili maddesini aynen ekliyorum;

Madde 11 – Ödemeler İle İlgili Hususlar:

(11.1) Yüklenici; Sporcu, hakem ve diğer görevlilerin ücretlerini güreş mahallinde ve sporculara her boy bitiminde ödemekle yükümlüdür. Sporculara ve diğer görevlilere ödediği ücret, yolluk vb. ödeme icmalini Spor İşleri Müdürlüğüne ibraz edecektir.

Yani yüklenici önce sporculara ödemeyi kendisi yapacak daha sonra bu ödemelere ilişkin evrakların Spor Müdürlüğüne intikalinden sonra yükleniciye ödeme yapılacaktır deniyor.

Ancak olay buradan sonra kopuyor ve firma diyor ki; ben güreşçilere ödeme yapmam siz bana ödeme yaparsanız bende onlara parasını veririm diyor ve bunu da Spor Müdürlüğüne dilekçe vererek talep ediyor.

Zaten sorunlu başlayan şeyler sorunlu devam eder ya idare düşünüyor taşınıyor nasıl yaparız derken Meclis üyelerinden birisi olan A kişi ben güreşçilerin parasını veririm merak etmeyin ( 150 bin TL ) biz daha sonra nasıl olsa Belediyeyle anlaşırız diyerek güreşçilerin parasını cebinden ödüyor.

İhale Yetkilisi olan şahısta sanki kurtaracakmış gibi güreş sonrasında paralarını isteyen güreşçilere belediyeden ödeme yapılacaktır merak etmeyin diye taahhütname imzalatıyor.

Yani yukarda paylaştığım ihale teknik şartnamesinin ödemeler ile ilgili hususlar maddesi delik deşik ediliyor.

Bunlarla da kalınmıyor bu kadar soruna rağmen muayene ve kabul işlemleri de usulsüz yapılarak hak edişler eksiksiz olarak düzenleniyor, alelacele ödemeler yapılıp konunun üzeri kapatılıyor.

Nasıl ve neden sorularını kendimce cevapladım şimdi ben belediyeye soruyorum nasıl ve neden?


ETİKET :