Geri

SEMUD KAVMİ’NİN ARKEOLOJİK BULGULARI

00:02:18 | 2021-05-26
Selahattin Çelik
Selahattin Çelik     

Bir hadis-i şerifte, Semud Kavminden geriye ‘Ebu Riğal’ isminde bir zat kalmıştır. Ebu Riğal, kavmin helakinden önce Taif’e hicret etmiştir. Abdullah b. Ömer’in anlattığına göre, Hz. Peygamber (s.a.s) ile birlikte Taif’e gittiklerinde Semud Kavminden kalan Ebu Riğal’in mezarının yerini göstermiştir.

***

Bazı rivayetlerde ise, Semud Kavminden dört bine yakın Müslüman olanlar Hz. Salih ile birlikte Hadramut’a gitmiş ve Hz. Salih (a.s.) orada vefat etmiştir. Zira burada da ‘Semud’ diye bir köy bulunup Hz. Salih’in mezarı da buradadır.

***

Salih (a.s.), Arab-i Aribe’den olup, soy ağacı ‘Semud’ isimli şahısa ulaştırılır. Bazı kaynaklarda soyu Hz. Nuh’a dayandırılır. Salih b. Übeyd, Salih b. Âsif, Salih b. İd olarak, babasının ismi hakkında muhtelif rivayetler vardır. Hz. Salih, Hz. İsa’ya benzerdi, sadece saçları kıvırcık değildi.

***

Beyaza yakın kırmızı benizli olup, doğuştan sağ elinde nübüvvetine işaret eden bir beni vardı. Hz. Salih’in tam olarak doğduğu yer hakkında bilgi verilmez. Batı Şeria’da Nebi Salih Köyü olup buranın, doğduğu yer mi, yoksa vefat ettiği yer mi olduğu tam olarak bilinmemektedir.

***

Kavmi Şam ile Hicaz arasında, özellikle Vadi’l Kura’da yaşıyordu. Bugün Medain-i Salih denilen yer, Semud’un başkenti durumunda idi. Yaşadığı çağ itibariyle Hz. İbrahim’den önce ve Hz. Hud’dan sonra olduğu kesin bilgiye dayanırken, tam olarak hangi tarihlerde yaşadığını söyleyecek delillere sahip değiliz.

***

Asur kitabelerinde, mevcut bazı bilgilere göre, takriben M.Ö. 2150 ile 2080 yılları arasında yaşamıştır. Hud Kavmini yaşadığı zaman ile Salih Kavmi arasında 500 yıl geçmiştir. Salih Kavmine ikinci Ad da denir. Bundan dolayı tarihçiler, Semud’u, Ad Kavminin devamı olarak görür.

***

Kuran da bunu destekler ve Semud’a, Ad Kavminin halefi olarak bakar.[3] Ad Kavmi güneyde muhalifleriyle yaptığı savaşta yenilmiş ve Güney Arabistan’dan Kuzey Batı Arabistan’a sürülmüştü.

***

Bunların kökeni hakkında daha farklı bilgiler mevcuttur. Esas olan Arap kabilelerinden olup, Arabistan Yarımadası’nın kuzeybatısında yarı yerleşik hayat süren, ticaret, tarım ve hayvancılıkla uğraşan, belirli bir seviyeye kadar okuma yazma bilen bir kavim olup, Nebatiler ile Lihyanilerin kökenini oluşturmaktadırlar.

***

SEMUD KAVMİ NEREDE YAŞADI

Batılı kaynaklar ise, harabelerinden çıkan antik eserlere dayanarak Semud Kavminin, Güney Arabistan’dan gelip Vadi’l Kura’da yerleşerek takriben M.Ö. 4. Yüzyıl ile 7. Yüzyılın ikinci yarısı arasında yaşadıklarını ileri sürerler.

***

Yine Batılı kaynaklara göre, Semud Kavminin ismi başta Asurî vakiyenamelerinde olmak üzere değişik kaynaklarda geçmektedir. Semud’un Mekke ile Teyma arsında bir yerde yaşadığı kabul edilir. Semud Kavminin öküz kafası ile temsil edilen ‘Salm’ adında putları vardı.

***

Teyma en ehemmiyetli ibadet merkezlerinden biri idi. Bundan başka, Vedd, Haded, Güneş, Menat, Kâhil, Ba’l, Ba’le, Radv, Asire, Hübel, Yağus ve Sin gibi Tanrıları da vardı. Bunların Kasv (veya Kas) isminde bekçi ve bakıcıları da mevcuttu.


ETİKET :  selahattin çelikköşe


Yazıyı Sesli Dinle