Geri

SEMUD KAVMİ’NİN HELAK SEBEPLERİ (2)

00:00:45 | 2021-06-26
Selahattin Çelik
Selahattin Çelik     

Hiçbir peygamber kavminin helak olmasını istemez. Onların sevgisi, normal insanların birbirlerine karşı besledikleri sevgiden çok daha üstündür. Onlara gazap gelmeden önce olağanüstü çabalar içinde bulunurlar. Helak olmadan önce onları döne döne uyarırlar.

***

Gerektiğinde azgınlıklarından vazgeçmeleri için onlara çeşitli mucizeler gösterirler. Hz. Salih de öyle yaptı: “Ey kavmim. Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbiniz den apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Allah’ın bu dişi devesi size bir mucizedir, onu salıverin de Allah’ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar’ dedi.

***

 ‘Allah’ın Ad Kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde güç ve servetle yerleştirdiğini hatırlayın. Ki O’nun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlardan evler yontuyordunuz. Şu halde Allah’ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde bozgunculuk olarak karışıklık çıkarmayın.

***

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler), içlerinden iman edip de onlarca zayıf bırakılanlara (müstazaflara) dediler ki: ‘Salih’in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar: ‘Biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız’ dediler.

***

Büyüklük taslayanlar şöyle dedi: ‘Biz de, gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız.’ Böylelikle dişi deveyi öldürdüler ve Rablerinin emrine karşı çıkıp Salih’e şöyle dediler: ‘Ey Salih, eğer gerçekten gönderilenlerden bir peygamber isen, vaat ettiğin şeyi getir bakalım.’ Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. O da onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: ‘Ey kavmim, and olsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz. Öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”

***

Semud Kavmi’ne kardeşleri Salih (a.s) peygamber olarak gönderilince, “dediler ki: ‘eğer sen hakikaten bir peygamber isen dua et de şu taşın içinden bir dişi deve çıksın. O zaman senin peygamber olduğuna inanırız.’ Hz. Salih dua etti o taştan istedikleri gibi bir deve çıkıverdi.

Bu mucizeyi görenlerden bir kısmı O’na iman etti, diğerleri ise küfürlerinde devam ettiler. Hz. Salih kavminden, deveye dokunmamalarını, devenin serbestçe yiyip içip dolaşmasını istediği halde onlar deveyi, ayaklarını keserek öldürdüler. Bunun üzerine Salih Peygamber bulunduğu bölgeden hicret etti, kavmi ise şiddetli bir depremle helak oldu.”

***

Ad Kavmi medeniyetinin önde gelen özelliği nasıl yüksek sütunlu binalar yapmak idiyse, Semud Kavmi medeniyetinin eski kavimler arasında meşhur olmuş bulunan önde gelen özelliği de kayalarda evler oymalarıydı. Bu nedenle Fecr Suresi’nde Ad Kavminden ‘Sütunlar Sahibi’ olarak söz edilirken, Semud Kavminden de ‘Vadide Kayalar Oyanlar’ diye söz edilmektedir.

AHLAK SINIRLARINI AŞTILAR

Bunlar hiç gerek olmadığı halde sırf servet, güç ve mimari hüner gösterisinde bulunmak için ovalarda köşkler de yaparlardı. Bu durum yoldan çıkmış insanların özelliğidir. İçlerindeki yoksullar barınak bulamazken, servet sahipleri güzel konutlar edinmekle kalmazlar bunların üstüne de debdebe ve gösteriş için anıtlar dikerlerdi. Yöneticileri de kötü bir yönetim tarzı sergileyerek ahlak sınırlarını aşmış, zulümleriyle haddi aşmışlardı.           

 


ETİKET :  selahattin çelikköşe yazısı


Yazıyı Sesli Dinle