Geri

SODOM'UN YIKILIŞI

00:00:07 | 2021-09-12
Selahattin Çelik
Selahattin Çelik     

Şuara Suresi’nde devamla bundan sonraki Lut Kavmi’yle  (Sodom Halkı) ilgili gelişmeler şöyle anlatılmaktadır:

“Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Yalnızca geri kalanlar içinde bir kocakarı hariç. Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp- korkutulanların yağmuru ne kötü. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Gerçekten Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir”

Hz. Lut’un eşinden bir ‘kocakarı’ olarak bahsedilmesi dikkat çekicidir. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi, O, kavmine Hz. Lut’a gelen misafirleri, gece ateş yakarak,  gündüz de duman çıkararak haber verirdi. Hz. Lut, kavminin bu kötü helak olayından sonra şu şekilde övülmektedir:

“Lut’a da hüküm ve ilim verdik ve O’nu çirkin işler (eşcinsellik) yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk, çünkü O, sahihlerdendi.”

Neml Suresi’nde Lut Kavmi’nden şöyle bahsedilmektedir:

“Lut da; hani kavmine demişti ki: ‘Siz, açıkça gördüğünüz halde, yine de o çirkin utanmazlığı yapacak mısınız? Siz geçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.’

Kavminin cevabı: ‘Lut Ailesi’ni şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak isteyen insanlarmış’ demekten başka olmadı. Biz de O’nu ve ailesini kurtardık, yalnızca karısı hariç; onu geride (azap içinde kalanlar arasında) takdir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür.”

‘Üzerlerine bir yağmur yağdırdık’ ibaresinden su yağmuru değil, taş yağmuru kastedilmektedir. Kuran’ın çeşitli yerlerinde de anlatıldığı gibi, Hz. Lut gecenin son saatlerinde ehliyle birlikte memleketinden ayrılınca, şafak vakti korkunç bir patlama ve şiddetli bir deprem olmuş, sapık kavmin tüm evlerinin altını üstüne getirdikten sonra, volkanik patlama ve rüzgârın etkisiyle pişmiş çamurdan oluşan taşlar, yağmur gibi lanetli şehrin üzerine inmeye başlamıştır.

Saffat Suresi’nde olay tekrar özetlenmektedir:

“Gerçekten Lut da gönderilmiş (elçi) lerdendi. Hani biz O’nu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı kadın dışında. Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Siz onların üstünden muhakkak geçip gidiyorsunuz; sabah vakti. Ve geceleyin. Yine de akıllanmayacak mısınız?”

Kamer suresinde Lut kavminden şöyle bahsedilmektedir:

“Lut kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lut ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız. Andolsun ki, Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı.

Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Onlar Lut’un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. ‘Hayır, azabımı ve uyarılarımı tadın!’ (dedik).”

HADDİ AŞTILAR

Lut kavmi sapıkları yakışıklı delikanlılar suretinde Hz Lut’a gelen misafirlere (meleklere) tecavüze yeltenmişlerdi. “Bir sabah kendilerine, yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. İşte azabımı ve uyarılarımı tadın! (denildi). Andolsun biz Kur’an’ı, öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu?”


ETİKET :   köşe yazısıselahattin çeliksodomun yıkılışı