Geri

TARIM DANIŞMANLIĞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

00:04:06 | 2021-03-03
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş     

Sonuç olarak; tarım danışmanlığının sağlayacağı faydaları dikkate alarak bu alanda gönüllü, istekli, profesyonel çalışma kurallarını benimsemiş uzmanlardan ülkemiz tarımının geliştirilmesi yönünde yararlanılması bugün çok daha fazla zorunluluk arz etmektedir. Öyle ki Tarım ve Orman Bakanlığı gerek çiftçiyi kırsalda tutmak gerekse çiftçiyi kırsala teşvik etmek için her geçen yıl farklı politika ve projeler geliştirmektedir.

İşte sahada aktif olarak danışmanlık hizmeti veren tarım danışmanları hem çiftçiye doğru bilgi sunarak kaynakların etkin kullanımı ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesine katkı ve rehberlik yapmakta ve hem de genç ve girişimci çiftçilerin tarımsal faaliyetlerdeki başarısına destek olarak kırda sürdürülebilir bir yaşamın oluşmasında yaşamsal rol üstlenmektedirler.

Yukarıda sıralanan ve tartışılan gerçekler ışığında tarım danışmanlığı sistemini kendi ayakları üzerinde duracak bir iş modeliyle buluşturmak ve sürdürülebilir bir yapıyı kurmak yönünde zaman kaybetmeksizin çalışmak uygun olacaktır.

Tarım danışmanlığı ışık, ışığın kaynağı üniversite!

“Bilgi ışıktır ve kaynakları etkin kullanmak için sihirli bir araçtır.”Buna göre ışığın kaynağı ne kadar üniversiteler ise; tarım danışmanlığı da çiftçiler için ışık niteliğindedir ve üreticileri aydınlatır. O halde tarım sektörünün geliştirilmesinde, ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında ışık ve ışığın kaynağından azami düzeyde yararlanmak gerekir.

Dolayısıyla tarımda arzu edilen gelişmelere ulaşmak için; ışığa ve ışığın kaynağına, yani tüm bilgi ve uzmanlık sahiplerini doğru bir iş modeli içinde konumlandırmak, görev ve sorumlulukları ideal şekilde tanımlamak ve sistemi benimsenen ilkeler doğrultusunda karalılıkla çalıştırmak gereklidir ve bu sistem içinde özel olarak tarım danışmanlarına sahip çıkmak gerekir.

Tarımın geleceği ve saygınlığının artırılarak sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde özel ve kamu tarafından yürütülen yayım ve danışmanlık hizmetleri ihmal edilemeyecek kadar yüksek öneme sahiptir.

Unutmamak gerekir ki; tarım danışmanlığı belirsizlik ortamında, karanlıkta yol almaya çalışan üretici için tünelin ucunda görünen gün ışığıdır, güneştir. Çiftçinin gün ışığıyla buluşturulması ise; tarım sektörünün geliştirilmesi ve kırsal nüfusun refahının yükseltilmesi için olmazsa olmazdır ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında bu ışıktan azami ölçüde yararlanmak mutlak gereklidir.”


ETİKET :  


Yazıyı Sesli Dinle