Geri

TÜBİTAK’IN AR-GE DESTEKLERİ

00:01:40 | 2021-04-13
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş     

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet etmek üzere bilim ve teknolojiyi bir araç olarak dikkate alan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,söz konusu hedefe ulaşmak üzere yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı yaklaşımı benimsemiştir.

TÜBİTAK esasen “çığır açıcı bilimsel atılımlar yapılmasına önderlik yaparak Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ivme katmaya odaklanmıştır.”Bu amaçla sağladığı  desteklerle hem AR-GE ve hem de insan kaynaklarının geliştirilmesine  yönelik çalışmalar yürütmektedir.. Bu çalışmalar ve destekler üzerinde durmak yapılmakta olan çalışmalar hakkında gerçekçi veriler ortaya koymayı sağlayacaktır.

Bu kapsamda TÜBİTAK, Ulusal ve Uluslararası destek programlarını geliştirmiştir. Buna göre Ulusal Destek Programları kapsamında halen aşağıdaki programlar uygulanmaktadır:

•          1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

•          1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

•          1002 - Hızlı Destek Programı

•          1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

•          1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

•          1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

•          1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

•          3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

•          3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Görüldüğü gibi TÜBİTAK’ın ulusal düzeyde uyguladığı 9 destek programının her biri araştırma-geliştirme çalışmalarına kayda değer etki yapacak içeriğe sahiptir. Burada önemli olan söz konusu alanlara yönelik uygun proje başvurularını gerçekleştirmeye kabiliyetine sahip insan kaynaklarının varlığıdır ki, bu kaynak ülkemizde bulunmaktadır.

 


ETİKET :  köşe yazısıorhan özçatalbaştübitakarge


Yazıyı Sesli Dinle