Geri

LUT KAVMİ

00:00:14 | 2021-08-08
Selahattin Çelik
Selahattin Çelik     

Kutsal kitaplarda Hz. İbrahim döneminde, M.Ö. 2000-1900’lerde yaşadığı belirtilen Lut Kavmi Ölüdeniz (Lut Gölü) in güneydoğusunda, bugünkü Ürdün, Irak ve Filistin toprakları arasında Hicaz, Mısır, Irak ve Suriye’yi birbirine bağlayan yolların kesiştiği bir bölgede yaşamıştır.

Bu kavme gönderilen Hz. Lut, Hz. İbrahim’in yeğenidir ve onunla aynı dönemde yaşamıştır. O dönemde Hz. İbrahim’in yaşadığı bölgede kendisine komşu olan kavimlerden Lut Kavmi’ne elçi olarak gönderilmiştir.

İnsanların doğru yolu bulmaları için ve tecrübe kazanmak amacıyla Suriye, Filistin ve Mısır’ı ziyaret etmek üzere amcası Hz. İbrahim’den ayrılan Hz. Lut, daha sonra Allah tarafından Lut Kavmi’ne peygamber olarak görevlendirilmiştir. Kendisiyle bir kan bağı olmasından dolayı, Lut Kavmi adı verilen topluluk kendi ismi ile anılmıştır.

Kaynaklar, Lut Kavmi’ne peygamber olarak gönderilen Hz. Lut’un kişiliği hakkında değişik ama birbirine yakın bilgiler vermektedir. Bazı kaynaklarda Hz. Lut’un, Hz. İbrahim’in kardeşinin torunu olduğunu belirtmektedirler.

Hz. İbrahim’in kardeşinin torunu olan Hz. Lut, Humus’ta bulunan Sodom şehri halkına peygamber olarak gönderilmişti. Bu şehir halkı başka hiçbir milletin yapmadığı bir fuhuş (homoseksüellik) yapıyorlardı. Lut (a.s.)’ın nasihatlerini dinlemediler, kötülüklerine devam ettiler.

***

Nihayet Lut Peygamber kendine inananlarla beraber geceleyin şehri terk etti. Kavmi ise zelzele, başlarına yağan müthiş taş yağmuru ile helak olup gittiler, işte küfür ve fuhşun sonu böyle neticelendi.

Lut Peygamber’in, Hz İbrahim’in ailesinden olduğu hakkında ittifak varsa da, Hz. İbrahim’in kardeşi oğlu veya kendi oğlu olduğu hakkında itilaf vardır. Baskın olan görüş ise Hz. Lut’un, Hz. İbrahim’in kardeşi (Haran’ın) oğlu yani yeğeni oluşudur.

Bu görüşte olanlar Hz. Lut’un nesebini Lut b. Haran b. Tarah olarak kaydederler. Lut (a.s.) uzuna yakın orta boylu, beyaz tenli, güzel yüzlü, ince burunlu, inci gibi güzel dişli, uzun parmaklı idi. Gülüşünde bir güzellik ve vakur vardı. Hikmetli ve ölçülü idi. İki kızı olup, eşinin adı Vahile idi. Harran’da doğduğu yönündeki bilgiler kuvvetlidir.

Ahd-i Atik’e göre, babası Haran, Ur şehrinde öldükten sonra, Hz. İbrahim’in babası, İbrahim’i, gelini Sare’yi ve yeğeni Lut’u alarak Harran’a gelmiş, oradan da birlikte Kenan’a gitmişlerdir. Gerçek o ki, Hz. İbrahim Allah’tan bir vahiy ile hicret emrini aldıktan sonra, Harran’dan Filistin bölgesine gelip burayı asıl vatan edindiler.

Mısır’a gidip tekrar bu bölgeye döndüler. Belirli bir süre burada kaldıktan sonra tekrar Beersheba’ya döndüler. Bazı rivayetlerde, Harran’dan Şam’a geldikten sonra, bazı rivayetlerde de Mısır’dan Beersheba’ya geldikten sonra Hz. Lut’a, Hz. İbrahim’in Şeriatı üzere peygamberlik verildi ve Sodom Şehri’nin bulunduğu bölgeye peygamber olarak gönderildi.


ETİKET :  köşe yazısıselahattin çeliklut kavmi


Yazıyı Sesli Dinle